Lượt xem: 2034

Lễ Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ Tân Hiệp - Kiên Giang.


   HTTLVN.ORG - Vào lúc 9 giờ ngày thứ hai 19/9/2011 tại nhà thờ TL Chi Hội Tân Hiệp, 363 ấp Đông Lộc, xã Thạnh Đông, Huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, Lễ Khởi công xây dựng nhà thờ Tin Lành Tân Hiệp đã được tổ chức cách long trọng.

 

   Trên 500 tôi con Chúa từ khắp nơi về tham dự CT qua thông tin trên website của TLH http://hoithanhtinlanhvietnam.org và thư mời của Hội Thánh Tân Hiệp.

 

   Trong giờ thờ phượng Chúa và bồi linh Ms Phan Vĩnh Cự - Phó Hội Trưởng I HTTLVN (MN) giảng luận với chủ đề:

CÔNG VIỆC LỚN LAO. KT nền tảng: I.Sử ký 29: 1 – 9. Câu gốc “công việc lại lớn lao; vì cái đền đó chẳng phải cho loài người đâu, bèn là cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời - I Sử ký 29.1b”. Đầy tớ Chúa nhắc nhở HT lưu ý 3 điều quan trọng:  - Đấng lớn Lao. – Mục đích lớn lao. – Kết quả lớn lao.  

 

   Qua lời Chúa, mọi người hiện diện nhận thức được tầm quan trọng trong công tác xây dựng nhà Chúa, phải rời rộng trong công tác dâng hiến tài chánh, sức lực với tinh thần tự nguyện, đó là việc đáng phải làm, Chúa sẽ đẹp lòng và ban phước trên Hội Thánh, trên từng cá nhân chúng ta.

 

   Hơn 2 giờ tham dự CT Lễ khởi công xây dựng đền thờ, tôi con Chúa hòa chung niềm vui với HT Tân Hiệp về sự phát triển Hội Thánh, về những ban cho lớn lao của Ngài.

 

   Nghi thức khởi công được tiến hành theo giáo nghi của HTTLVN (MN) do Ms Lê Hoàng Phúc - UVMV/BTS/TLH hướng dẫn, thật trang nghiêm đầy quyền năng của Chúa.

 

   Chương trình được kết thúc 11 giờ 10 cùng ngày sau lời cầu nguyện chúc phước của MsTs Trần Văn Ba (Nguyên Quản nhiệm HT Tân Hiệp).

 

   Cảm tạ Chúa, Ngài đã xuống phước cho buổi Lễ khởi công xây dựng nhà thờ Tân Hiệp từ đầu giờ đến cuối giờ. Xin tôi con Chúa xa gần cầu nguyện cho HT Tân Hiệp đủ sức thực hiện những gì đã học từ nơi lời Chúa và qua bài hát do MsNc Nguyễn Bình Tín sáng tác “CHUNG LÒNG XÂY DỰNG ” và toàn ban hát lễ của HT hiệp lòng ngợi khen Chúa. Cũng xin cầu nguyện cho nguồn tài chánh chi phí cho việc xây dựng nhà thờ mới với sức chứa 600 người, hầu nhà Chúa sớm được hoàn thành (Thông tin ghi nhận được, hiện nay sau hơn 3 năm tích lũy Hội Thánh đã có được trên 1 tỉ 100 triệu VNĐ trên kinh phí dự trù hoàn thành công trình là hơn 5 tỉ 500 triệu VNĐ).

 

   Hình ảnh ghi nhận tại Lễ khởi công xây dựng nhà thờ Tin Lành Tân Hiệp:

 

1

Nhà thờ Tin lành Tân Hiệp hiện nay        -        Bảng ghi nhớ Lễ khởi công

 

2

Quầy phục vụ CĐGD

 

3

Quang cảnh bên trong và bên ngoài nhà thờ

 

4

Ms Nguyễn Ngọc Nhỏ HD CT               -               Ms Lư Hồng Sơn CN Khai Lễ 

 

5

Ms Phan Vĩnh Cự giảng lời Chúa                -                Cử hành nghi thức khởi công

 

6

Ban Hát Tân Hiệp tôn vinh Chúa - Đại diện các HT chúc mừng - Ban hát ông bà Ms - MsNc - Tđ tôn vinh Chúa

 

7

Ms Lê Hoàng Phúc giới thiệu Ban Xây dựng nhà thờ Tân Hiệp    -    MsTs Trần Văn Ba CN chúc phước

 

 

TTV. Huỳnh Văn Thạch

Các Tin Khác

Scroll To Top